Αρχική Υπηρεσίες Υγείας

 

 

 

 

 

Εξωτερικά Ιατρεία Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής

        Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο

        Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας

        Ιατρείο Αρρυθμιών (Βηματοδοτών και Απινιδωτών)

        Ιατρείο Αρτηριακής Υπέρτασης

        Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης  

        Ιατρείο Παρακολούθησης Ασθενών μετά από Διαδερμική Eπαναιμάτωση Στεφανιαίων Αγγείων

Επεμβατική Καρδιολογία

        Αριστεροί και Δεξιοί Καθετηριασμοί

        Διαδερμική Eπαναιμάτωση Στεφανιαίων Αγγείων

        Διαδερμική Σύγκλειση Μεσοκολπικών Επικοινωνιών

        Βηματοδότες, Αμφικοιλιακά Συστήματα και Απινιδωτές

Αναίμακτες Καρδιαγγειακές Διαγνωστικές Εξετάσεις

        Δοκιμασία Κοπώσεως

        Δοκιμασία Ανακλίσεως

        24ωρη – 48ωρη παρακολούθηση Καρδιακού Ρυθμού και Αρτηριακής Πίεσης

        Διοισοφάγειο και Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα

        Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου με Τεχνήτιο 99-Θάλλιο 201

Τμήματα Νοσηλείας

        Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

        Στεφανιαία Μονάδα

Εργαστήρια

        Εργαστήριο Μελέτης Αθηροσκλήρωσης

 

Εξωτερικά Ιατρεία 


Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο

 

Ραντεβού για τo Καρδιολογικά Εξωτερικό Ιατρείο στο τηλ. 25513 52461

 

Στο καρδιολογικό εξωτερικό ιατρείο μπορούν να απευθυνθούν ασθενείς με πιθανή η γνωστή καρδιαγγειακή νόσο. Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό παρέχουν ενημέρωση, παρέχουν θεραπευτικές οδηγίες και αναλάβουν τον προγραμματισμό διαγνωστικών εξετάσεων όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες.

Πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 9:00-12:00 στο Ισόγειο του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης στο Ιατρείο (24.40)

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χοτίδης Αθανάσιος

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


 

 

Εξειδικευμένα Ιατρεία Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής

 

Ραντεβού για τα Εξειδικευμένα Εξωτερικά Ιατρεία στο τηλ. 25513 52461

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας

Απευθύνεται σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας που χρήζουν τακτικής καρδιολογικής παρακολούθησης. Κατά την επίσκεψη γίνεται εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του ασθενή ελέγχονται κλινικοί και εργαστηριακοί παράμετροι παρέχονται συμβουλές και αναπροσαρμόζεται αν είναι απαραίτητο η θεραπευτική αγωγή. Σκοπός του ιατρείου είναι η βελτίωση της πρόγνωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και θεραπείας. Οι ασθενείς κατά την επίσκεψή τους χρειάζεται να φέρουν το βιβλιάριο ασθενείας και τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν.

Πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 9:00-12:00 στο Ισόγειο του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης στο Ιατρείο (24.40).

Επιστημονικά Υπέυθυνοι: Θωμαίδη Αντίνα & Χαλικίας Γεώργιος

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.

 Επιστροφή


 


 

Ιατρείο Αρρυθμιών (Βηματοδοτών και Απινιδωτών)

Στο Ιατρείο βηματοδοτών-απινιδωτών πραγματοποιείται ο έλεγχος της λειτουργίας των συσκευών. Εκτιμούνται οι παράμετροι λειτουργίας του βηματοδότη, η κατάσταση της γεννήτριας και η ενδογενής δραστηριότητα της καρδιάς, σύμφωνα με τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στη μνήμη του βηματοδότη. Ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται σε 1 μήνα από την εμφύτευση της συσκευής και στη συνέχεια ανά 6μηνο. Όταν πλησιάζει το αναμενόμενο χρόνο αντικατάστασης της γεννήτριας, ο έλεγχος γίνεται ανά μήνα.

Πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 9:00-12:00 στο Ισόγειο του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης στο Ιατρείο (24.41).

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο για όσους φέρουν βηματοδότη-απινιδωτή.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θωμαίδη Αντίνα

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


Επιστροφή


 

 

Ιατρείο Αρτηριακής Υπέρτασης

Στο Ιατρείο Αρτηριακής Υπέρτασης, πραγματοποιείται η διάγνωση και θεραπεία της Αρτηριακής Υπέρτασης ενώ παράλληλα γίνεται έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των βλαβών που αυτή προκαλεί σε όργανα-στόχους. Γίνεται εκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με Αρτηριακή Υπέρταση με σκοπό την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Επίσης, στο Ιατρείο Αρτηριακής Υπέρτασης γίνεται διάγνωση δευτεροπαθών αιτίων υπέρτασης όταν υπάρχουν ευρήματα που συνηγορούν για παρουσία υπέρτασης πέραν της ιδιοπαθούς. Τέλος, γίνεται ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με αρτηριακή υπέρταση για την εφαρμογή υγιεινό-διαιτητικών μέτρων που ως σκοπό έχουν την υιοθέτηση ενός περισσότερου υγιεινού τρόπου ζωής.

Πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 9:00-12:00 στο Ισόγειο του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης στο Ιατρείο (24.40).

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαλικιάς Γεώργιος

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


 

ΕπιστροφήΙατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης

Στο Ιατρείο πραγματοποιείται, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική (Διευθυντής: Καθηγητής κ. Δ. Μπούρος), η διάγνωση, διαφορική διάγνωση και θεραπεία της Πνευμονικής Υπέρτασης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογκής (ESC) και Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας (ERS). Η διάγνωση συμπεριλαμβάνει τον υπερηχογραφικό έλεγχο και το δεξιό καθετηριασμό της καρδιάς, αλλά και άλλες εξετάσεις όποτε αυτό ενδείκνυται (π.χ. σπειροειδής αξονική τομογραφία των πνευμονικών αγγείων, στεφανιογραφία και έλεγχος της αριστερής καρδιακής λειτουργίας). Οι ασθενείς παραπέμπονται από άλλες Κλινικές του Νοσοκομείου αλλά και από συναδέλφους Καρδιολόγους, Πνευμονολόγους, Παθολόγους και Ρευματολόγους από όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εφόσον τεθεί η διάγνωση της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης διεξάγεται κατά τον καθετηριασμό το φαρμακευτικό Τεστ Αγγειοαντιδραστικότητας και κατόπιν γίνεται η έναρξη της ενδεικνυόμενης φαρμακευτικής αγωγής. Οι ασθενείς παρακολουθούνται ανά τακτά (3-6 μήνες) χρονικά διαστήματα κλινικά, υπερηχογραφικά ή και με επανάληψη του καθετηριασμού εφόσον αυτό ενδείκνυται.

Πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 10:00-13:00 στο Ισόγειο του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης στο Ιατρείο (24.41).

Επιστημονικά Υπεύθυνοι: Θωμαίδη Αντίνα & Κωνσταντινίδης Σταύρος

Ραντεβού για όλα τα Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία στο τηλ. 25513 52461

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.

 

Επιστροφή


 

 

 

Επεμβατική Καρδιολογία

Ο ασθενής εφόσον ενημερωθεί και δώσει γραπτή συγκατάθεση προσέρχεται για προγραμματισμένη εισαγωγή στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική. Την επόμενη μέρα ο ιατρός θα ξεκινήσει την επέμβαση στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, η οποία διαρκεί 15-30 λεπτά με αντισηψία της περιοχής όπου εισάγεται ο καθετήρας (βουβωνική περιοχή, περιοχή του αγκώνα ή καρπός του χεριού). Ο ασθενής είναι συνδεδεμένος με monitor που παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό και φέρει φλεβικό καθετήρα σε ένα από τα δύο χέρια. Ο καθετήρας εισάγεται στην αρτηρία μετά από τοπική αναισθησία, προωθείται στο κατάλληλο σημείο, όπου και γίνεται έγχυση σκιαγραφικής ουσίας και με τη βοήθεια των ακτίνων Χ γίνεται καταγραφή της ροής της στα στεφανιαία αγγεία. Στη συνέχεια ο ασθενής νοσηλεύεται κατακεκλιμένος και εξέρχεται την επόμενη ημέρα.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Τζιακάς Δημήτριος Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Δημήτριος Στάκος Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 


   Αριστεροί και Δεξιοί Καθετηριασμοί

Δεξιός καθετηριασμός κοιλιογραφία, αγγειογραφία στεφανιαίων αγγείων και αορτογραφία εκτελούνται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο υπό τοπική αναισθησία με στόχο την διάγνωση και εκτίμηση των αιμοδυναμικών επιπτώσεων παθήσεων του μυοκαρδίου, των καρδιακών βαλβίδων, των αγγείων της πνευμονικής και συστηματικής κυκλοφορίας.

 

   Διαδερμική Επαναιμάτωση Στεφανιαίων Αγγείων

Αγγειοπλαστική με μπαλόνι και τοποθέτηση ενδοστεφανιαίου πλέγματος (stent) πραγματοποιείται σε ασθενείς με αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις των στεφανιαίων αγγείων. Η παρέμβαση εκτελείται υπό τοπική αναισθησία και ακτινοσκοπική καθοδήγηση στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.


seq111

        seq222seq333

 

 

 

 

 

Διαδερμική Σύγκλειση Μεσοκολπικών Επικοινωνιών

Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο πραγματοποιείται διαδερμική σύγκλειση βατού ωοειδούς τρήματος σε ασθενείς με υποτροπή επεισοδίου παράδοξης εμβολής καθώς και σύγκλειση  αιμοδυναμικά σημαντικών μεσοκολπικών ελλειμμάτων. Η παρέμβαση γίνεται με μικρής διάρκειας ολική αναισθησία, υπό ακτινοσκοπική και υπερηχογραφική καθοδήγηση.

 

Βηματοδότες, Αμφικοιλιακά Συστήματα και Απινιδωτές

Οι βηματοδότες είναι μικρές συσκευές που εμφυτεύονται υπό τοπική αναισθησία στο θωρακικό τοίχωμα. Μέσω ενός ή δύο καλωδίων που διά της υποκλειδίου φλέβας καταλήγουν στην δεξιά κοιλία ή/και δεξιό κόλπο, οι βηματοδότες μπορούν να χορηγήσουν ηλεκτρικούς παλμούς υποκαθιστώντας το φυσιολογικό σύστημα πυροδότησης της καρδιακής συστολής όταν το τελευταίο δυσλειτουργεί. Οι βηματοδότες τοποθετούνται σε ασθενείς με συμπτωματικές διαταραχές του καρδιακού ρυθμού ή της αγωγής.

Οι αμφικοιλιακοί βηματοδότες αποτελούν συσκευές που εμφυτεύονται όπως και οι κοινοί βηματοδότες έχουν όμως την δυνατότητα ταυτόχρονης ενεργοποίησης και των δύο κοιλιών εξασφαλίζοντας συγχρονισμένη κοιλιακή λειτουργία. Λόγω αυτής τους της δυνατότητας επιτρέπουν βελτίωση της λειτουργικότητας του καρδιακού μυός και βελτίωση της πρόγνωσης και των συμπτωμάτων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Ένδειξη εμφύτευσης αμφικοιλιακού βηματοδότη έχουν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ενδείξεις καρδιακού δυσυγχρονισμού.

Αποτελεί μια συσκευή μικρού μεγέθους, η οποία παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό και ανατάσσει αυτόματα την κοιλιακή αρρυθμία. Ο απινιδωτής εμφυτεύεται δια της φλεβικής οδού και η γεννήτρια τοποθετείται στο θωρακικό τοίχωμα. Αποτελείται από 1 ή 2 ηλεκτρόδια. Η εμφύτευση μόνιμου απινιδωτή συνιστάται σε ασθενείς με προηγούμενο επεισόδια εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας ή κοιλιακής μαρμαρυγής, που δεν οφείλεται σε αναστρέψιμα αίτια. Ένδειξη εμφύτευσης έχουν υπό προϋποθέσεις και ασθενείς υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κοιλιακών αρρυθμιών όπως ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο για όσους φέρουν βηματοδότη.

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο για όσους φέρουν απινιδωτή

Προγραμματισμοί Επεμβάσεων

Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00-14:00

Tηλέφωνο: 25513 53231-8


Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


 

Αναίμακτες Καρδιαγγειακές Διαγνωστικές Εξετάσεις

 


Διοισοφάγειο και Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα

Το διαθωρακικό υπερηχοκακρδιογφράφημα (2D, m-mode, Doppler και triplex καρδιάς) αποτελεί μη επεμβατική διαγνωστική πράξη με σκοπό την εκτίμηση της μορφολογίας και λειτουργικότητας του μυοκαρδίου. Η εξέταση διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα (10-15 λεπτών). Το τμήμα αναίμακτης καρδιολογίας εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες τεχνικές υπερηχογραφικής απεικόνισης (ιστικό Doppler, speckle tracking imaging, υπερηχογραφία αντίθεσης) που επιτρέπουν ακριβή ποσοτικοποίηση των συστολικών και διαστολικών παραμέτρων της αριστερής κοιλίας, την ανίχνευση κοιλιακού δυσυγχρονισμού, την διάγνωση συγγενών ή επίκτητων ανατομικών ανωμαλιών των καρδιακών κοιλοτήτων.

Το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα αποτελεί ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που επιτρέπει απεικόνιση των καρδιακών δομών όταν το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα αδυνατεί να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. Παρέχει εξαιρετικής ποιότητας εικόνες ακόμα και για δομές που δεν απεικονίζονται με την διαθωρακική εξέταση (ωτίο αριστερού κόλπου, θωρακική αορτή). Η εξέταση περιλαμβάνει την είσοδο ενός εύκαμπτου σωλήνα στον οισοφάγο του ασθενούς από την στοματική κοιλότητα. Πραγματοποιείται σε νηστικό από 12ώρου ασθενή, μετά από ψεκασμό τοπικού αναισθητικού στην στοματική κοιλότητα. Ο ασθενής είναι κατακεκλιμένος στο δεξί ή αριστερό πλάι, σε πλήρη εγρήγορση ενώ είναι απαραίτητη η συνεργασία του με ιατρό. Η εξέταση διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα (10-15 λεπτών).

Επιστημονικος Υπεύθυνος: Χαλικιάς Γεώργιος

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 25510 30387


Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


ΕπιστροφήΔοκιμασία Κοπώσεως

Βοηθά το γιατρό να καταλάβει αν ο ανεξήγητος πόνος στο στήθος του ασθενούς οφείλεται σε καρδιολογικά αίτια. Επίσης πραγματοποιείται σε ασθενείς μετά από χειρουργικές επεμβάσεις για να ελεγχθεί η αντοχή της καρδιάς στην άσκηση. Είναι απλή και αναίμακτη. Ο ασθενής πριν την εξέταση πρέπει να είναι νηστικός. Απαγορεύεται το κάπνισμα, το αλκοόλ και ο καφές. Πρέπει να φορά παπούτσια κατάλληλα για περπάτημα. Επίσης, θα πρέπει να συνεννοηθεί με το γιατρό του για τη διακοπή ή αντικατάσταση φαρμάκων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εξέτασης (π.χ. ανταγωνιστές ασβεστίου, β-αναστολείς, νιτρώδη). Ο ασθενής υποβάλλεται σε βάδισμα πάνω σε κυλιόμενο τάπητα, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθείται το ΗΚΓ. Ο ηλεκτροκαρδιογράφος συνδέεται με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στην οθόνη του οποίου φαίνονται οι απαγωγές, ενώ κρατά στη μνήμη του το ηλεκτροκαρδιογράφημα για επεξεργασία. Στην αρχή η άσκηση είναι εύκολη και στη συνέχεια γίνεται δυσκολότερη. Το πόσο θα αυξάνεται η δυσκολία της άσκησης εξαρτάται από το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε. Η εξέταση διαρκεί ανάλογα με τη φυσική κατάσταση του ασθενούς και την υγεία της καρδιάς από 5-15 λεπτά.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Χοτίδης Αθανάσιος & Αντίνα Θωμαίδη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25513 51292

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


   Δοκιμασία Ανακλίσεως

Πραγματοποιείται προκειμένου να ανακαλυφθεί η αιτία των επαναλαμβανόμενων λιποθυμικών επεισοδίων σε ασθενείς όταν αυτό είναι αδύνατο με τις συνήθεις μεθόδους. Ο ασθενής είναι τοποθετημένος σε ένα μηχανικό κρεβάτι με κλίση 60ο εως 80ο για 15 λεπτά, ενώ συγχρόνως καταγράφονται η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή συχνότητα. Εφόσον η αρτηριακή πίεση του ασθενούς δεν ελαττώνεται, χορηγείται ισοπροτερενόλη σε τέτοια δόση ώστε να αυξηθεί η καρδιακή συχνότητα. Η εξέταση διαρκεί 30 έως 60 λεπτά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25513 53231-8

Επιστημονικος Υπεύθυνος: Θωμαίδη Αντίνα

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


Επιστροφή


 

 


24ωρη / 48ωρη Παρακολούθηση Καρδιακού Ρυθμού και Αρτηριακής Πίεσης

Πρόκειται για καταγραφή του καρδιακού ρυθμού ή της αρτηριακής πίεσης για 24-48 ώρες με την χρήση μίας μικρής συσκευής που συνδέεται επιφανειακά (ανώδυνα και αναίμακτα) στο σώμα του ασθενούς. Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου συνεχίζοντας τις καθημερινές του δραστηριότητες και μετά από 24-48 ώρες επανέρχεται προκειμένου να μελετηθούν οι καταγραφές από τον ειδικό ιατρό.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαλικιάς Γεώργιος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25513 53231-8

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου με Τεχνήτιο 99-Θάλλιο 201

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον κ. Ζισημόπουλο Αθανάσιο Επίκουρο Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής του Δ.Π.Θ.

Αποτελεί μια μη επεμβατική απεικονιστική τεχνική με την οποία ελέγχεται η αιμάτωση του μυοκαρδίου. Ο ασθενής πρέπει να είναι νηστικός και απαγορεύεται ο καφές, το κάπνισμα και το αλκοόλ. Αρχικά υποβάλλεται σε δοκιμασία κοπώσεως (με τάπητα ή φαρμακευτική). Μετά το τέλος της δοκιμασίας του χορηγείται μια μικρή ποσότητα ραδιενεργού ουσίας ενδοφλεβίως (Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι το Τεχνήτιο99 και το Θάλλιο201). Στη συνέχεια ο ασθενής ξαπλώνει σε ειδικό κρεβάτι κάτω από μια γ- κάμερα. Αυτή περιστρέφεται πάνω στο στήθος του και με ειδική επεξεργασία καταγράφει εικόνες της καρδιάς. Το Θάλλιο με το αίμα πηγαίνει στις στεφανιαίες αρτηρίες προσλαμβάνεται από τα μυοκαρδιακά κύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται η σοβαρότητα της στεφανιαίας νόσου, η ύπαρξη βιώσιμου μυοκαρδίου, η αποτελεσματικότητα της αντιστηθαγχικής αγωγής και η πορεία ασθενών που έχουν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου.

Επιστημονικος Υπεύθυνος: Θωμαίδη Αντίνα

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


Επιστροφή 

Τμήματα Νοσηλείας  


Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική


Αποτελείται από 32 Κλίνες (από κοινού με το Καρδιολογικό Τμήμα του Ε.Σ.Υ.) κατανεμημένες σε 4 δίκλινα και 6 τετράκλινα δωμάτια. Αποσκοπεί στην νοσηλεία ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο που δεν χρήζουν εντατικής παρακολούθησης των ζωτικών τους λειτουργιών. Αποτελεί επίσης τον χώρο αποθεραπείας των ασθενών μετά την νοσηλεία τους στην Στεφανιαία Μονάδα.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαλικιάς Γεώργιος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25513 51295

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


Στεφανιαία Μονάδα

Αποτελείται από 9 Κλίνες από κοινού με το Καρδιολογικό Τμήμα του Ε.Σ.Υ Αποτελεί χώρο αυξημένης φροντίδας και παρακολούθησης ασθενών στην οξεία φάση στεφανιαίων συμβαμάτων, ασθενών με απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας και ασθενών με απειλητικές για την ζωή διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και της αγωγής. Στην Στεφανιαία Μονάδα νοσηλεύονται επίσης οι ασθενείς τις πρώτες 24 ώρες μετά από διαδερμική παρέμβαση στα στεφανιαία αγγεία. Η Στεφανιαία Μονάδα είναι χώρος επανδρωμένος και εξοπλισμένος κατάλληλα ώστε να επιτρέπει εντατική παρακολούθηση (monitoring) παραμέτρων της καρδιακής λειτουργίας (καρδιακού ρυθμού, αρτηριακής πίεσης, κεντρικής φλεβικής πίεσης, πιέσεων πλήρωσης της αριστερής κοιλίας). Στόχος της Στεφανιαίας Μονάδας είναι η  υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών ασθενών με αναπνευστική ανεπάρκεια (επεμβατικός και μη επεμβατικός αερισμός θετικών πιέσεων), κυκλοφορική ανεπάρκεια (φαρμακευτική ή μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας με ενδαορτική αντλία) καθώς και ασθενών με διαταραχές του καρδιακού ρυθμού ή της αγωγής (εμφύτευση προσωρινών βηματοδοτικών συστημάτων).

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χοτίδης Αθανάσιος

Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 25513 53212-3

Διεθυντής Πανεπιστημιάκής Καρδιολογικής Κλινικής: Τζιακάς Δημήτριος  Kαθηγητής Kαρδιολογίας Δ.Π.Θ.


stefaniaia232

 

 

 

 

 

 Εργαστήρια

Εργαστήριο Μελέτης Αθηροσκλήρωσης

Tρέχοντα μείζονα ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου μελέτης αθηροσκλήρωσης:

1.Διερεύνηση της συσχέτισης της φλεγμονής του περιαγγειακού λιπώδους ιστού με την εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης. Eιδικότερα γίνεται μελέτη της κυτταρικής σύστασης καθώς και της έκφρασης πρωτεϊνών όπως για παράδειγμα αδιποκινών και ειδικότερα της λεπτίνης καθώς και φλεγμονωδών πρωτεϊνών πιθανά εμπλεκόμενων στην ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης μέσω σηματοδοτικών μονοπατιών της φλεγμονής του περιαγγειακού λίπους

 2.Διερεύνηση του ρόλου των ερυθροκυττάρων και των συστατικών των μεμβρανών τους στη διεργασία της οστεοποίησης/επασβέστωσης και μέσω αυτής στην επίσπευση της αορτικής βαλβιδικής εκφύλισης και της αρτηριοσκλήρωσης. Στη μελέτη αυτή γίνεται πλήρης ιστοπαθολογική ανάλυση για ίνωση και συσσώρευση κολλαγόνου, μέτρηση του βαθμού επασβέστωσης αορτικών βαλβίδων και αγγειακών τοιχωμάτων, και επιπλέον προσδιορισμός της χοληστερόλης των ερυθροκυττάρων και ανοσοϊστοχημεία. Επιπρόσθετα πραγματοποιείται απομόνωση των ερυθροκυττάρων και επώαση τους σε καλλιέργειες κυττάρων-στόχων για την μελέτη της επαγόμενης ασβεστοποίησης και την ταυτοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών.

Στο εργαστήριο γίνεται χρήση συνδυασμού μεθοδολογιών REAL-time PCR, ανοσοαποτύπωσης κατά western, ΕLISA, κυτταρομετρίας ροής και ανοσοϊστοχημείας.

 

athero1athero2athero3

 


 

 

 

Πρόσβαση & Επικοινωνία

Κάντε click στον Χάρτη για να δείτε την θέση της κλινική. Δείτε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας.
Γραμματεία καρδιολογικής Κλινικής
τηλ: 25510 76231 fax: 25510 76245
email: cardio@med.duth.gr

Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 2010 | Επικοινωνία | Αρχική