Αρχική Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
CORE SYLLABUS
Πρόκειται για το πρόγραμμα εκπαίδευσης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία για την εκπαίδευση των ειδικευομένων στην Καρδιολογία καθώς και για την επιμόρφωση του γενικού Καρδιολόγου. Εκδόθηκε το 2004, από τότε επανεκδίδεται ανανεωμένο ετησίως από το European Heart House , Sofia Antipolis France -το κέντρο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας - υπό την επίβλεψη και εποπτεία του Prof. Roberto Ferrari.
Σήμερα θεωρείται το καλύτερο και πιο σύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Καρδιολογία, αφού συνέπτυξε εκπαιδευτικά προγράμματα Καρδιολογίας από τα καλύτερα κέντρα εκπαίδευσης στην Ευρώπη και Αμερική . Πρόκειται για ένα σύνολο από θεματικές ενότητες στην Καρδιολογία, διδακτικού περιεχομένου με κλινικό και πρακτικό προσανατολισμό.
Οι θεματικές ενότητες αριθμούν τις 26 και προτείνεται η διδασκαλία της κάθε ενότητας να πραγματοποιείται σε 4 – 5 διδακτικές ώρες.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει από κάθε ενδιαφερόμενο, φοιτητή Ιατρικής ή Ιατρό.

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  1. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

i) Ακτινογραφία Θώρακος

ii) Υπερηχοκαρδιογραφία (Διαθωρακική – Διοισοφάγιος)

iii) Πυρηνική Καρδιολογία

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2006 [ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ]

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Ακτινογραφία Θώρακος

Η φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος

- Καρδιακές κοιλότητες / Αορτή

- Πνεύμονες – Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο

- Φυσιολογικές παραλλαγές

Η ακτινογραφία θώρακος και καρδιακή νόσος

- Πνεύμονες / Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο

- Καρδιακές κοιλότητες / Αορτή / Πνευμονικές Αρτηρίες

- Υπεζωκοτική κοιλότητα / Περικάρδιο

- Έλεγχος ενδαγγειακών / ενδοκαρδιακών καθετήρων και συσκευών


Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2006 [ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ]


2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Υπερηχοκαρδιογραφία_ Βασικές Αρχές

Διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφία

- Υπερηχοκαρδιογραφικές τομές / Βασικές αρχές

- Καρδιακή ανατομία στην 2D υπερηχοκαρδιογραφία

- Αρχές m mode / Doppler υπερηχοκαρδιογραφίας

- Υπολογισμός ροής / στομίων

Διοισοφάγιος υπερηχοκαρδιογραφία

- Ενδείξεις

- Υπερηχοκαρδιογραφικές Τομές

 


Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2006 [ΚΩΣΤΑΚΗ ΛΙΑΝΑ]

3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Υπερηχοκαρδιογραφία_ Κλινικές Εφαρμογές A

Καρδιακές Κοιλότητες

- Υπολογισμός διαστάσεων / Όγκος

- Εκτίμηση Συστολικής Λειτουργίας (Κινητικότητα / Συσταλτότητα)

- Εκτίμηση Διαστολικής Λειτρουργίας

- Μάζα Αριστεράς Κοιλίας

Ενδείξεις για υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη στον ΜΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ

Βαλβιδοπάθειες (Κύρια Ευρήματα)

- Στένωση / ανεπάρκεια φυσικών βαλβίδων

- προσθετικές βαλβίδες

Ενδοκαρδίτιδα (Κύρια Ευρήματα)


Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2006 [ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ]

4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Υπερηχοκαρδιογραφία_ Κλινικές Εφαρμογές B

Μυοκαρδιοπάθειες (Κύρια Ευρήματα)

-Ισχαιμική

-Ιδιοπαθής / Διατατική

- Υπερτροφική

- Περιοριστική

Περικάρδιο / Καρδιακοί Όγκοι (Κύρια Ευρήματα)

- Περικαρδιακή συλλογή / Καρδιακός Επιπωματισμός

- Συμπιεστική περικαρδίτιδα

- Mύξωμα

- Ενδοκοιλοτικοί θρόμβοι

Αορτή (Κύρια Ευρήματα)

- Ανεύρυσμα αορτής / Διαχωρισμός

- Σ. Μarfan

- Ανευρύσματα των κόλπων του Valsava

Συγγενείς ανωμαλίες (Κύρια Ευρήματα)

- Μεσοκολπική επικοινωνία

- Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

- Τετραλογία Fallot

- Στένωση Πνευμονικής / Διγλώχινα αορτική βαλβίδα

- Ανωμαλία Ebstein / Ατρησία Τριγλώχινος

- Ανοικτός βοττάλειος πόρος / Στένωση ισθμού αορτής

- Μετάθεση μεγάλων αγγείων

Νοσήματα Δεξιάς Κοιλίας (Κύρια Ευρήματα)

- Πνευμονική υπέρταση

- Πνευμονική εμβολή


Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2006 [ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ]

5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Πυρηνική Καρδιολογία

Βασικές Αρχές Σπινθηρογραφήματος Μυοκαρδίου

- Ιχνοστοιχεία / Φαρμακευτικά πρωτόκολλα

- Ανατομία τομών

- Εκτίμηση αιμάτωσης / Κοιλιακής λειτουργείας

- Ψευδώς θετικά ευρήματα

- Αντενδείξεις

Ενδείξεις Σπινθηρογραφήματος / Σταδιοποίηση κινδύνου

- Σταθερή Στεφανιαία Νόσο

- Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα

- Καρδιακή ανεπάρκεια

- Μυοκαρδίτιδα

- Κατά την προεγχειρητική εκτίμηση


Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2006 [ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ]

6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Αξονική & Μαγνητική Τομογραφία στην Καρδιολογία

Αξονική Τομογραφία

- Βασικές Αρχές

- Κλινικές Εφαρμογές

-Περικαρδιακές Νόσοι

-Μυοκαρδιοπάθειες

-Στεφανιαία Νόσος

-Καρδιακοί Όγκοι

-Συγγενείς Καρδιοπάθειες

-Παθήσεις Αορτής

-Πνευμονική Εμβολή

Μαγνητική Τομογραφία

- Βασικές Αρχές

- Κλινικές Εφαρμογές

-Στεφανιαία Νόσος

-Βαλβιδοπάθειες

-Περικαρδιακές Νόσοι

-Καρδιακοί Όγκοι

-Συγγενείς Καρδιοπάθειες

-Παθήσεις Αορτής


Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2006 [ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ]

7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Καρδιακός Καθετηριασμός _ Βασικές Αρχές

- Ενδείξεις & Αντενδείξεις Καρδιακού Καθετηριασμού / Στεφανιογραφίας

- Προετοιμασία Ασθενούς

- Καθετήρες Δεξιού & Αριστερού Καθετηριασμού / Σκιαστικά

- Βασικές Αρχές Δεξιού Καθετηριασμού

- Βασικές Αρχές Αριστερού Καθετηριασμού

- Επιπλοκές Καρδιακού Καθετηριασμού

- Νεφροπάθεια από Σκιαστικό

- Καρδιακός Καθετηριασμός και Ιδιαίτερες Ομάδες Πληθυσμού

(Υπερτασικοί, Διαβητικοί , Νεφροπαθείς, Αλλεργικοί, Ηλικιωμένοι, Γυναίκες, με

Βαλβιδοπάθειες, με Προσθετικές βαλβίδες)

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2006 [ΚΩΣΤΑΚΗ ΛΙΑΝΑ]

8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Καρδιακός Καθετηριασμός _Αιμοδυναμική Εκτίμηση

- Εκτίμηση Πιέσεων και Κυματομορφών

- Εκτίμηση Καρδιακής Παροχής και Αγγειακών Αντιστάσεων

- Εκτίμηση Λειτουργικότητας / Κινητικότητας Αριστεράς Κοιλίας

- Εκτίμηση Βαλβιδικών Στενώσεων

- Εκτίμηση Βαλβιδικών Ανεπαρκειών

- Εκτίμηση Αριστερο-δεξιών διαφυγών

- Εκτίμηση Στεφανιαίας Ροής (ΤΙΜΙ flow / Coronary Flow Reserve)


Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2006 [ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ]

9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Καρδιακός Καθετηριασμός _Στεφανιογραφία

- Ανατομία Στεφανιαίων Αγγείων

- Καθετηριασμός Στεφανιαίων Αγγείων / Προβολές

- Καθετηριασμός Στεφανιαίων Μοσχευμάτων / Προβολές

- Συγγενείς Ανωμαλίες Στεφανιαίας Κυκλοφορίας

- Σπασμός των Στεφανιαίων Αγγείων

- Σταδιοποίηση Αθηροσκληρωτικών Βλαβών

- Εκτίμηση Παράπλευρης Κυκλοφορίας

- Κοινά Λάθη στην Εκλεκτική Στεφανιογραφία


Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 [ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ]

10ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Γενετική στην Καρδιολογία_ Βασικές Αρχές

- Βασικές Αρχές Γενετικής

- Βασικές αρχές Γενετικών Μονογονιδιακών Νόσων

-Μεταλλάξεις και γενετική ετερογένεια

-Νόμοι κληρονομικότητας κατά Mendel

-Γονιδιακή διείσδυση και έκφραση

-Τρόποι Κληρονομικότητος (αυτοσωμικός-κυριάρχος, αυτοσωμικός-υπολειπόμενος, Χ-συνδεδεμένος, μιτοχονδριακός)

- Βασικές Αρχές Γενετικών Πολυγονιδιακών Νόσων

-Ανευπλοϊδία

-Νόσοι Συνεχόμενων γονιδίων

-Συγγενείς Καρδιοπάθειες

- Προσέγγιση ασθενούς με γενετική νόσο

-Οικογενειακό ιστορικό

-Δέντρο Κληρονομικότητας


 

Πρόσβαση & Επικοινωνία

Κάντε click στον Χάρτη για να δείτε την θέση της κλινική. Δείτε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας.
Γραμματεία καρδιολογικής Κλινικής
τηλ: 25510 76231 fax: 25510 76245
email: cardio@med.duth.gr

Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 2010 | Επικοινωνία | Αρχική