Αρχική Ανακοινώσεις & Εξεταστική Εξετάσεις Καρδιολογίας 4 Φεβρουαρίου 2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική εξέταση για το μάθημα της Kαρδιολογίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  4 Φεβρουαρίου 2020 μεταξύ 18:00-19:00 (45 λεπτά για 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής).

Οι εξετάσεις θα γίνουν εξ αποστάσεως, μέσω των συστημάτων Teams Microsoft και e-Class, με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Θα συνδεθούμε αρχικά μεσω Teams Microsoft

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad532d01b15fe413789673dbd82447ce2%40thread.tacv2/1611331121257?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ef417b75-a2a5-4516-ba23-b9378786724a%22%7d

για ταυτοποίηση και οδηγίες και στη συνέχεια στις θα ανοίξει το e-Class για την πραγματοποίηση της εξέτασης.

https://eclass.duth.gr/modules/exercise/index.php?course=ALEX06153

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να έχετε δηλώσει δεόντως τη συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο μάθημα στον δικτυακό τόπο:

students.duth.gr

Οδηγίες υπάρχουν στους παρακάτω δεσμούς:

https://docs.openeclass.org/el/3.7/student/exercises

Εγκατάσταση ή συμμετοχή σε συνεδρία του Teams Microsoft για μέλη του Δ.Π.Θ.:

 https://itc.duth.gr/msteams/

 

Σε επόμενη ανακοίνωση ανακοίνωση θα σας ανακοινωθούν τα ΑΕΜ των φοιτητών που μπορούν να συμμετάσχουν

 

Οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά το μάθημα στο Universis https://students.duth.gr
 • Να έχουν εγγραφεί στο μάθημα του e-class για να μπορούν να συμμετάσχουν στην γραπτή εξέταση στο e-class, αφού
 • Να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και την ώρα των εξετάσεων
 • Να έχουν το κατάλληλο Η/Υ (π.χ. σταθερό ή φορητό)
 • Να έχουν κάμερα και μικρόφωνο και να έχουν συνδεθεί στο Teams Microsoft με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Να υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να συνδεθούν στις πλατφόρμες (Teams Microsoft και eclass) με τους ιδρυματικούς τους λογαριασμούς. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις με βάση την απόφαση της συγκλήτου.
 • Κατά την διάρκεια της εξέτασης τους στο e-class θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο Teams Microsoft.
 • Να έχουν στη κατοχή τους και να έχουν ελέγξει πριν την εξέταση για τη σωστή λειτουργία του συστήματος τους
 • Να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό τους λογαριασμό
 • Την ώρα που θα είστε στην σελίδα της άσκησης στο e-class, στην εκκίνηση να μην ξεχάσετε να κάνετε refresh στην σελίδα του προγράμματος περιήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα βλέπετε ότι ξεκίνησε η άσκηση και θα χαθεί πολύτιμος χρόνος!!!
 • Ενόσω είστε μέσα στην διαδικασία απάντησης των ερωτήσεων της εξέτασης ΠΟΤΕ μην πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί του περιηγητή σας (Chorme, Firefox κτλ) όπως την ΑΝΑΝΕΩΣΗ (Refresh), ΠΙΣΩ (Back) κτλ, διότι θα χάσετε την προσπάθεια εξέτασης σας και δεν θα μπορέσετε να την επαναλάβετε.
 • Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις σας πατήστε μόνο το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ στο τέλος της σελίδας των ερωτήσεων για να παραδώσετε ηλεκτρονικά τις απαντήσεις σας. Αν πατήσετε το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ  για παράδοση των απαντήσεών σας και βγει μήνυμα λάθους (error) της σελίδας ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ΑΝΑΝΕΩΣΗ στο περιηγητή σας για επανυποβολή των απαντήσεων.
 • Κατά την διάρκεια της άσκησης - εξέτασης  μέσω e-class, πρέπει να γνωρίζετε ότι το σύστημα μετά από 15-20 λεπτά αδράνειας (αν ο φοιτητής δεν πατήσει κάποιο κουμπί στο e-class) θεωρεί ότι ο φοιτητής έχει αποχωρήσει από τον υπολογιστή του και αυτόματα τον αποσυνδέει για λόγους ασφαλείας. Επομένως, αν μία εξέταση κρατάει π.χ. 30 ώρα, όταν οι φοιτητής συμπληρώσει τις απαντήσεις και δοκιμάσει να πατήσει το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ» θα ξαναζητηθεί ο κωδικός του και μπορεί να μην μπορέσει να υποβάλλει τις απαντήσεις του. Έχουμε ήδη ζητήσει στο υπολογιστικό κέντρο να δουν αν μπορούν να αυξήσουν τον χρόνο αυτό.
 • Αν ο χρόνος διάρκειας της εξέτασης εξαντληθεί πριν ο εξεταζόμενος υποβάλλει (με το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ) τις τελικές απαντήσεις του, το σύστημα «κλειδώνει» την διαδικασία εξέτασης και υποβάλει αυτόματα τις ήδη απαντημένες ερωτήσεις  ως έχουν.

Απαγορεύεται η καταγραφή, από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και με οποιοδήποτε τρόπο, της εξεταστικής διαδικασίας καθώς και η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ αποστάσεως εξέτασης.

 

Πρόσβαση & Επικοινωνία

Κάντε click στον Χάρτη για να δείτε την θέση της κλινική. Δείτε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας.
Γραμματεία καρδιολογικής Κλινικής
τηλ: 25510 76231 fax: 25510 76245
email: cardio@med.duth.gr

Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 2010 | Επικοινωνία | Αρχική