Αρχική Βασική & Κλινική Έρευνα

H ερευνητική δραστηριότητα της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

1. Αθηροσκλήρωση – Θρόμβωση – Αγγειακή Βιολογία

2. Καρδιακή Ανεπάρκεια

3. Πνευμονική Εμβολή

4. Αρτηριακή Υπέρταση

5. Κολπική Μαρμαρυγή

6. Γενετική και Φαρμακογενετική

 

 

1. Αθηροσκλήρωση – Θρόμβωση – Αγγειακή Βιολογία


Εργαστήριο Μελέτης Αθηροσκλήρωσης

Στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ιδρύθηκε και λειτουργεί Εργαστήριο Μελέτης Αθηροσκλήρωσης (ΦΕΚ 105 Τεύχος Α’ 10_05_2002 , Π.Δ. 120). Κύριος σκοπός του εργαστηρίου είναι η μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την δημιουργία, ανάπτυξη και ρήξη της αθηροσκληρωτικής πλάκας. Τελευταία, το εργαστήριο αθηροσκλήρωσης επικεντρώνεται στην ανακάλυψη νέων παραγόντων κινδύνου δημιουργίας και ρήξης της αθηροσκληρωτικής πλάκας όπως το φορτίο χοληστερόλης των ερυθροκυτταρικών μεμβρανών.

 

 

1.1. Μηχανισμοί αποσταθεροποίησης της αθηροσκληρωτικής πλάκας

Διερεύνηση των μηχανισμών που οδηγούν στον σχηματισμό και ρήξη της αθηροσκληρωτικής πλάκας με έμφαση σε βιολογικά μονοπάτια όπου εμπλέκονται φλεγμονώδεις και αντι-φλεγμονώδεις παράγοντες, διαβιβαστές της κυτταρικής απόπτωσης, μόρια προσκόλλησης, και μεταλλοπρωτεϊνάσες.

Παράλληλα μελετούμε την συμβολή ανοσολογικών μηχανισμών στην Στεφανιαία Νόσο και ιδιαίτερα στην επαναστένωση μετά την τοποθέτηση ενδοστεφανιαίων προθέσεων.

 

 

►    Δημοσιεύσεις

Alteplase treatment affects circulating matrix metalloproteinase concentrations in patients with ST segment elevation acute myocardial infarction.

Tziakas DN, Chalikias GK, Hatzinikolaou EI, Stakos DA, Tentes IK, Kortsaris A, Hatseras DI, Kaski JC. Thromb Res 2006;118:221-7.

Gelatinases [matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) and MMP-9] induce carotid plaque instability but their systemic levels are not predictive of local events.

Tziakas DN, Lazarides MK, Tentes IK, Georgiadis GS, Eleftheriadou E, Chalikias GK, Kortsaris A, Hatseras DI. Ann Vasc Surg 2005;19:529-33.

Serum profiles of matrix metalloproteinases and their tissue inhibitor in patients with acute coronary syndromes. The effects of short-term atorvastatin administration.

Tziakas DN, Chalikias GK, Parissis JT, Hatzinikolaou EI, Papadopoulos ED, Tripsiannis GA, Papadopoulou EG, Tentes IK, Karas SM, Chatseras DI. Int J Cardiol 2004;94:269-77.

Anti-inflammatory cytokine profile in acute coronary syndromes: behavior of interleukin-10 in association with serum metalloproteinases and proinflammatory cytokines.

Tziakas DN, Chalikias GK, Hatzinikolaou HI, Parissis JT, Papadopoulos ED, Trypsianis GA, Papadopoulou E, Tentes IK, Karas SM, Hatseras DI. Int J Cardiol 2003;92:169-75.

Leukocyte activation after coronary stenting in patients during the subacute phase of a previous ST-elevation myocardial infarction.

Stakos DA, Kotsianidis I, Tziakas DN, Spanoudakis E, Chalikias G, Bourikas G, Katsaris G, Boudoulas H. Coron Artery Dis 2007;18:105-10.

 

 

►    Βραβεύσεις

Έπαινος Ερευνητικής Εργασίας στο 23ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα. «Η διερεύνηση των επιπέδων της ιντερλευκίνης-10 σε ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Συσχέτιση της δράσης της με τα επίπεδα των μεταλλοπρωτεινασών»

Βραβείο Καλύτερης Ερευνητικής Εργασίας κατά το 2ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, 23-25 Φεβρουαρίου 2006,Θεσσαλονίκη. « Φλεγμονώδης και ανοσολογική απάντηση σε αγγειοπλαστική μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου»

3ο Βραβείο Καρδιαγγειακής Έρευνας στα πλαίσια του 4ου Ετησίου Συνεδρίου Αθηροσκλήρωσης 21-23 Φεβρουαρίου 2008, Θεσσαλονίκη. «Από την υπερλιπιδαιμία στην αθηροσκλήρωση. Ο ρόλος των ΝΚΤ λεμφοκυττάρων  και η επίδραση των στατινών»

 


 


1.2 Μελέτη της συσχέτισης του χρόνου ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων και του φορτίου και της ποιότητας σε λιπίδια της μεμβράνης τους. Επίδραση στον φαινότυπο (κλινικές εκδηλώσεις) της Στεφανιαίας Νόσου καθώς και την πρόγνωση σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο (σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική)

►    Δημοσιεύσεις

Independent and additive predictive value of total cholesterol content of erythrocyte membranes with regard to coronary artery disease clinical presentation.

Tziakas DN, Chalikias GK, Stakos D, Tentes IK, Papazoglou D, Thomaidi A, Grapsa A, Gioka G, Kaski JC, Boudoulas H. Int J Cardiol 2010 Mar 9. [Epub ahead of print]

The role of red blood cells in the progression and instability of atherosclerotic plaque.

Tziakas DN, Chalikias GK, Stakos D, Boudoulas H. Int J Cardiol 2010;142:2-7.

Statin use is associated with a significant reduction in cholesterol content of erythrocyte membranes. A novel pleiotropic effect?

Tziakas DN, Chalikias GK, Stakos D, Tentes IK, Thomaidi A, Chatzikyriakou S, Mitrousi K, Kortsaris AX, Kaski JC, Boudoulas H, Konstantinides S. Cardiovasc Drugs Ther 2009;23:471-80.

Cholesterol composition of erythrocyte membranes and its association with clinical presentation of coronary artery disease.

Tziakas DN, Chalikias GK, Stakos D, Tentes IK, Chatzikyriakou SV, Mitrousi K, Kortsaris AX, Boudoulas H, Kaski JC. Coron Artery Dis 2008;19:583-90.

Interleukin-8 is increased in the membrane of circulating erythrocytes in patients with acute coronary syndrome.

Tziakas DN, Chalikias GK, Tentes IK, Stakos D, Chatzikyriakou SV, Mitrousi K, Kortsaris AX, Kaski JC, Boudoulas H. Eur Heart J 2008;29:2713-22.

Total cholesterol content of erythrocyte membranes is increased in patients with acute coronary syndrome: a new marker of clinical instability?

Tziakas DN, Kaski JC, Chalikias GK, Romero C, Fredericks S, Tentes IK, Kortsaris AX, Hatseras DI, Holt DW. J Am Coll Cardiol 2007;49:2081-9.

Erythrocyte Duffy antigen receptor for chemokines (DARC): diagnostic and therapeutic implications in atherosclerotic cardiovascular disease.

Apostolakis S, Chalikias GK, Tziakas DN, Konstantinides S. Acta Pharmacol Sin. 2011;32:417-24.

 

►    Βραβεύσεις - Επιχορηγήσεις

Young Investigator Award in Clinical Science, European Society of Cardiology Congress, 2-5 September 2005, Stockholm, Sweden. « Erythrocyte membrane cholesterol content contributing to clinical instability in acute coronary syndromes?»

Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Παρουσίασης στα πλαίσια του 26ου Πανελλήνιου  Καρδιολογικού Συνεδρίου,3-5 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα.  «Η περιεκτικότητα σε ολική χοληστερόλη των  ερυθροκυτταρικών   μεμβρανών ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο δεν αντικατοπτρίζει τα επίπεδα ορού της ολικής χοληστερόλης»

Έπαινος Ερευνητικής Εργασίας στο 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 2-5 Noεμβρίου 2006, Αθήνα. «Η περιεκτικότητα σε ελεύθερη και ολική χοληστερόλη των ερυθροκυτταρικών μεμβρανών ως προγνωστικός δείκτης σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο»

Βραβείο Καρδιαγγειακής Έρευνας στα πλαίσια του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθηροσκλήρωσης  29 Νοεμβρίου -2 Δεκεμβρίου 2006 , Αθήνα. « Η αυξημένη περιεκτικότητα ελεύθερης –πέραν της ολικής-  χοληστερόλης στις ερυθροκυτταρικές μεμβράνες σχετίζεται με κλινική αστάθεια σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο»

Έπαινος Ερευνητικής Εργασίας στα πλαίσια του 29ου Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου. «Τα επίπεδα της IL-8 είναι αυξημένα στη μεμβράνη των κυκλοφορούντων ερυθροκυττάρων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο»

Επιχορήγηση έρευνας με 12.000 ευρώ στα πλαίσια του 29ου Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου. «Μεταβολές της χοληστερίνης της μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της αθηρωσκληρωτικής πλάκας. Επίδραση των στατινών κατά την εξέλιξη και υποστροφή της αθηροσκλήρωσης»

1ο Βραβείο Ερευνητικής Εργασίας στα πλαίσια του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθηροσκλήρωσης. «Η χρήση των στατινών σχετίζεται με σημαντική μείωση των επιπέδων χοληστερόλης των ερυθροκυτταρικών μεμβρανών.Μια νέα πλειοτροπική δράση των στατινών;»

Υοung Investigator Αward in Coronary Pathophysiology and Microcirculation, European Society of Cardiology Congress, 29 August-2 September 2009, Barcelona, Spain. “Independent and additive predictive value of total cholesterol content of erythrocyte membranes with regard to coronary artery disease clinical presentation”

Επιχορήγηση έρευνας με 5.000 ευρώ στα πλαίσια του 30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 29-31 Οκτωβρίου 2009, Αθήνα. «Η μελέτη της συσχέτισης των επιπέδων της σφιγγομυελίνης των ερυθροκυτταρικών μεμβρανών στη φόρτιση των ερυθρών αιμοσφαιρίων με χοληστερόλη και στην έκταση και αστάθεια της αθηροσκληρωτικής πλάκας. Επίδραση των στατινών και της μυριοσίνης κατά την εξέλιξη και υποστροφή της αθηροσκλήρωσης»

1ο Bραβείο Καρδιαγγειακής Έρευνας στα πλαίσια του 4ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συνεδρίου ,13-16 Οκτωβρίου ,Ιωάννινα. «Τα επίπεδα χοληστερόλης των ερυθροκυτταρικών μεμβρανών συσχετίζονται με την δημιουργία και το μέγεθος του λιπώδους πυρήνα σε πειραματικά μοντέλα αθηροσκλήρωσης»

 

 


 

1.3. Οξεία νεφρική βλάβη μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου - αναζήτηση προγνωστικών και διαγνωστικών δεικτών

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα

1.3.1. Ανάπτυξη προγνωστικού μοντέλου για την εμφάνιση  Νεφροπάθειας από σκιαστικό μετά από διαδερμική στεφανιαία επαναιμάτωση.

1.3.2. Επιβεβαίωση του ανεπτυγμένου μοντέλου (για την εμφάνιση Νεφροπάθειας από σκιαστικό μετά από διαδερμική στεφανιαία επαναιμάτωση) σε πληθυσμό διαφορετικό από τον αρχικό (συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημίου Αδριανούπολης, Αδριανούπολη, Τουρκία)

1.3.3. Αναζήτηση διαγνωστικών και προγνωστικών δεικτών εμφάνισης οξείας νεφρικής βλάβης μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική)

 


1.4. Ανάδειξη νέων βιολογικών δεικτών στην διάγνωση και πρόγνωση της Στεφανιαίας Νόσου

Ήδη έχουν αναπτυχθεί προγνωστικά μοντέλα που περιλαμβάνουν την ισορροπία μεταξύ φλεγμονωδών και αντι-φλεγμονωδών δεικτών.

 

►    Δημοσιεύσεις

Interleukin-18/interleukin-10 ratio is an independent predictor of recurrent coronary events during a 1-year follow-up in patients with acute coronary syndrome.

Chalikias GK, Tziakas DN, Kaski JC, Kekes A, Hatzinikolaou EI, Stakos DA, Tentes IK, Kortsaris AX, Hatseras DI. Int J Cardiol 2007;117:333-9.

Inflammatory and anti-inflammatory variable clusters and risk prediction in acute coronary syndrome patients: a factor analysis approach.

Tziakas DN, Chalikias GK, Kaski JC, Kekes A, Hatzinikolaou EI, Stakos DA, Tentes IK, Kortsaris AX, Hatseras DI. Atherosclerosis 2007;193:196-203.

Interleukin-18: interleukin-10 ratio and in-hospital adverse events in patients with acute coronary syndrome.

Chalikias GK, Tziakas DN, Kaski JC, Hatzinikolaou EI, Stakos DA, Tentes IK, Kortsaris A, Hatseras DI. Atherosclerosis 2005;182:135-43.

 

►    Βραβεύσεις

Young Investigator Award in Coronary Pathophysiology and Microcirculation, in World Congress of Cardiology, 2-6 September 2006, Barcelona, Spain. «Inflammatory and anti-inflammatory variable clusters and risk prediction in acute coronary syndrome patients. A factor analysis approach».

 

  

2. Καρδιακή Ανεπάρκεια

Διερεύνηση της συμβολής του μεταβολισμού του εξωκυττάριου δικτύου στην καρδιακή αναδιαμόρφωση. Συγκεκριμένα, έχει διερευνηθεί ο ρόλος των πρωτεασών (μεταλλοπρωτεϊνασών) του εξωκυττάριου δικτύου καθώς και των προϊόντων σύνθεσης και αποδόμησης του κολλαγόνου τύπου Ι στην διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας. Παράλληλα έχει διερευνηθεί η συμβολή του φλεγμονώδους καταρράκτη και των υποδοχέων του, στην εξέλιξη του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας.

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα: 

1.1. Μελέτη σε μοριακό και κλινικό επίπεδο της σχέσης μεταξύ νευρο-ενδοκρινικών παρακρινικών συστημάτων, της μηχανικής καταπόνησης και της εξωκυττάριας αναδιαμόρφωσης στην αριστερά κοιλία.

1.2. Μελέτη της συμβολής της σύστασης της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης στην εμφάνιση αναιμίας στην Καρδιακή Ανεπάρκεια.

1.3. Μελέτη της επίδρασης των εμφυτεύσημων συσκευών αμφικοιλιακής βηματοδότησης στον μεταβολισμό του εξωκυττάριου δικτύου στην Καρδιακή Ανεπάρκεια.

1.4. Μελέτη της επίδρασης της επλερενόνης σε ασθενείς μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με κριτήριο δείκτες του μεταβολισμού του εξωκυττάριου δικτύου.

 

 

►    Δημοσιεύσεις

Independent and additive prognostic ability of serum carboxy-terminal telopeptide of collagen type-I in heart failure patients: a multi-marker approach with high-negative predictive value to rule out long-term adverse events.

Tziakas DN, Chalikias GK, Stakos D, Chatzikyriakou SV, Papazoglou D, Mitrousi K, Lantzouraki A, Thomaidi A, Boudoulas H, Konstantinides S. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010 May 14. [Epub ahead of print]

Chronic heart failure patients with high collagen type I degradation marker levels benefit more with ACE-inhibitor therapy.

Chatzikyriakou SV, Tziakas DN, Chalikias GK, Stakos D, Thomaidi A, Mitrousi K, Boudoulas H. Eur J Pharmacol. 2010;628(1-3):164-70

Cardiovascular involvement in patients with beta-thalassemia major without cardiac iron overload.

Stakos DA, Margaritis D, Tziakas DN, Kotsianidis I, Chalikias GK, Tsatalas K, Bourikas G, Boudoulas H. Int J Cardiol. 2009;134(2):207-11.

Resolution of symptoms and serum peptides of collagen type I turnover in acute heart failure patients.

Chatzikyriakou SV, Tziakas DN, Chalikias GK, Stakos DA, Thomaidi AK, Mitrousi K, Lantzouraki AE, Kotsiou S, Maltezos E, Boudoulas H. Acta Cardiol. 2009;64(1):29-33.

Levosimendan use reduces matrix metalloproteinase-2 in patients with decompensated heart failure.

Tziakas DN, Chalikias GK, Hatzinikolaou HI, Stakos DA, Papanas N, Tentes IK, Kortsaris AX, Maltezos E, Hatseras DI, Kaski JC. Cardiovasc Drugs Ther. 2005;19(6):399-402.

Comparison of levels of matrix metalloproteinase-2 and -3 in patients with ischemic cardiomyopathy versus nonischemic cardiomyopathy.

Tziakas DN, Chalikias GK, Papaioakeim M, Hatzinikolaou EI, Stakos DA, Tentes IK, Papanas N, Kortsaris A, Maltezos E, Hatseras DI. Am J Cardiol. 2005;96(10):1449-51.

N-terminal pro-B-type natriuretic peptide and matrix metalloproteinases in early and late left ventricular remodeling after acute myocardial infarction.

Tziakas DN, Chalikias GK, Hatzinikolaou EI, Stakos DA, Tentes IK, Kortsaris A, Hatseras DI, Kaski JC. Am J Cardiol. 2005;96(1):31-4

Prolonged activation of tumor necrosis factor (TNF)-alpha and its soluble receptors in chronic heart failure patients both in the compensated and decompensated state. Interplay between their levels and metalloproteinase-3.

Tziakas D, Chalikias G, Parissis JT, Hatzinikolaou H, Stakos D, Papadopoulou E, Kortsaris A, Hatseras D. Eur Cytokine Netw. 2004;15(3):231-9.

 

 

►    Βραβεύσεις

Έπαινος Ερευνητικής Εργασίας 4ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας. «Εκτίμηση των επιπέδων ορού των μεταλλοπρωτεινασών και των αναστολέων τους σε ασθενείς με οξεία  απορρύθμιση της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας»

Βραβείο Καλύτερης Ερευνητικής Εργασίας κατά το 6ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας. «Τα επίπεδα των μεταλλοπρωτεϊνασών -2,-3 είναι αυξημένα σε ασθενείς με Καρδιακή Καχεξία»

 

  

3. Πνευμονική Εμβολή

Διερευνάται, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Göttingen Γερμανίας και ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο Κέντρων Αριστείας στην Πνευμονική Εμβολή, η διαστρωμάτωση κινδύνου της Πνευμονικής Εμβολής (ΠΕ) με βάση α) κλινικά score, β) απεικονιστικές μεθόδους και γ) βιοδείκτες δυσλειτουργίας δεξιάς κοιλίας ή/και μυοκαρδιακής νέκρωσης. Στόχοι είναι, αφενός η περαιτέρω βελτίωση του ορισμού της ΠΕ ενδιαμέσου κινδύνου και ο καθορισμός πιθανών ενδείξεων άμεσης (θρομβολυτικής) θεραπείας σε επιλεγμένους νορμοτασικούς ασθενείς και αφετέρου, στην άλλη άκρη του φάσματος της κλινικής βαρύτητας, η αξιολόγηση κριτηρίων για αντιμετώπιση ΠΕ χαμηλού κινδύνου σε εξωνοσοκομειακή βάση.

 

Pulmonary Embolism Thrombolysis Study (PEITHO)

Μία προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διεθνής, πολυκεντρική, παραλλήλου σχεδιασμού συγκριτική μελέτη που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του συνδυασμού ταχείας (bolus) εφάπαξ ενδοφλέβιας χορήγησης τενεκτεπλάσης και της καθιερωμένης αντιπηκτικής αγωγής συγκριτικά με την καθιερωμένη αντιπηκτική αγωγή σε νορμοτασικούς ασθενείς με οξεία πνευμονική εμβολή και με υπερηχοκαρδιογραφικές (ή σπειροειδούς υπολογιστικής τομογραφίας) ή εργαστηριακές ενδείξεις δυσλειτουργίας δεξιάς κοιλίας.

Sponsor: Assistance Publique d’ Hôpitaux de Paris

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00639743

Status: Recruiting

Πρόεδρος της διεθνούς Επιτροπής Καθοδήγησης (international steering committee): Καθηγητής Σ. Κωνσταντινίδης

 

►    Δημοσιεύσεις

Heart-type fatty acid-binding protein permits early risk stratification of pulmonary embolism.

Puls M, Dellas C, Lankeit M, Olschewski M, Binder L, Geibel A, Reiner C, Schäfer K, Hasenfuss G, Konstantinides S. Eur Heart J 2007;28:224-229.

Heart-type fatty acid-binding protein for risk stratification of patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Lankeit M, Dellas C, Panzenböck A, Skoro-Sajer N, Bonderman D, Olschewski M, Schäfer K, Puls M, Konstantinides S, Lang IM. Eur Resp J 2008;31:1024-1029.

Growth-differentiation factor-15 for prognostic assessment of patients with acute pulmonary embolism.

Lankeit M, Kempf T, Dellas C, Cuny M, Olschewski M, Tapken H, Peter T, Konstantinides S, Wollert KC. Am J Resp Crit Care 2008;177:1018-1025.

Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: the Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC).

Torbicki A, Perrier A, Konstantinides S, Agnelli G, Galiè N, Pruszcsyk P et al. Eur Heart J 2008;29:2276-2315.

Desmoteplase in acute massive pulmonary thromboembolism.

Tebbe U, Bramlage P, Graf A, Lechleitner P, Bode C, Riess FC, Clemens N, Al-Rawi Y, Konstantinides S, Goldhaber SZ. Thromb Haemost 2009;101:557-562.

Elevated heart-type fatty acid-binding protein levels on admission predict an adverse outcome in normotensive patients with acute pulmonary embolism.

Dellas C, Puls M, Lankeit M, Schäfer K, Cuny M, Berner M, Hasenfuss G, Konstantinides S. J Am Coll Cardiol 2010;55:2150-2157.

Highly sensitive troponin T assay in normotensive patients with acute pulmonary embolism.

Lankeit M, Friesen D, Aschoff J, Dellas C, Hasenfuß G, Katus H, Konstantinides S, Giannitsis E. Eur Heart J 2010;31:1836-1844.

Combinations of prognostic tools for identification of high-risk normotensive patients with acute symptomatic pulmonary embolism.

Jiménez D, Aujesky D, Moores L, Gómez V, Martí D, Briongos S, Monreal M, Barrios V, Konstantinides S, Yusen RD. Thorax 2010 [Epub ahead of print].

Multidetector computed tomography for acute pulmonary embolism: diagnosis and risk stratification in a single test.

Becattini C, Agnelli G, Vedovati MC, Pruszczyk P, Casazza F, Grifoni S, Salvi A, Bianchi M, Douma R, Konstantinides S, Lankeit M, Duranti M. Eur Heart J. 2011 Apr 18. [Epub ahead of print

 

4. Αρτηριακή Υπέρταση

Διερεύνηση της συμμετοχής του μεταβολισμού του εξωκυττάριου δικτύου του μέσω και έξω χιτώνα των αρτηριών στις ελαστικές ιδιότητες του αρτηριακού δένδρου. Συγκεκριμένα συνδυάζεται ο προσδιορισμός των προϊόντων σύνθεσης και αποδόμησης του κολλαγόνου τύπου Ι καθώς και των μεταλλοπρωτεϊνασών με την εφαρμογή τονομετρίας τόσο του κεντρικού όσο και του περιφερικού αρτηριακού δένδρου.

Τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα: Διερεύνηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των υπερτασικών κρίσεων και ανάπτυξη προγνωστικών δεικτών για την εμφάνιση των κρίσεων αυτών.

 

►    Δημοσιεύσεις

Associations between collagen synthesis and degradation and aortic function in arterial hypertension.

Stakos DA, Tziakas DN, Chalikias GK, Mitrousi K, Tsigalou C, Boudoulas H. Am J Hypertens 2010;23:488-94.

Oxidised low-density lipoprotein and arterial function in beta-thalassemia major.

Stakos DA, Tavridou A, Margaritis D, Tziakas DN, Kotsianidis I, Chalikias GK, Tsatalas K, Bourikas G, Manolopoulos VG, Boudoulas H. Eur J Haematol 2009;82:477-83.

Serum levels of collagen type-I degradation markers are associated with vascular stiffness in chronic heart failure patients.

Chatzikyriakou SV, Tziakas DN, Chalikias GK, Stakos DA, Thomaidi AK, Mitrousi K, Lantzouraki AE, Kotsiou S, Maltezos E, Boudoulas H. Eur J Heart Fail 2008;10:1181-5.

 

►    Βραβεύσεις

Επιχορήγηση Ερευνητικού Πρωτοκόλλου στα πλαίσια του 31ου Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου, 21-23 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα. «Διερεύνηση της συσχέτισης  του λόγου Νατρίου ορού / Νατρίου ούρων με την ενεργότητα της ρενίνης πλάσματος σε ασθενείς με υπερτασική κρίση και της χρήσης του ως δείκτη επιλογής της καταλληλότερης αντι-υπερτασικής αγωγής»

 

 Επιστροφή
 

 

5. Κολπική Μαρμαρυγή

Διερεύνηση της συμμετοχής του μεταβολισμού του εξωκυττάριου δικτύου στην εμφάνιση, διατήρηση και ανταπόκριση στην θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής. Συγκεκριμένα μελετάται η συσχέτιση των προϊόντων αποδόμησης του κολλαγόνου τύπου Ι και των μεταλλοπρωτεϊνασών με την εμφάνιση, διάρκεια και αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής.

 

►    Δημοσιεύσεις

Effect of statins on collagen type I degradation in patients with coronary artery disease and atrial fibrillation.

Tziakas DN, Chalikias GK, Stakos DA, Papanas N, Chatzikyriakou SV, Mitrousi K, Maltezos E, Boudoulas H. Am J Cardiol 2008;101:199-202.

Circulating levels of collagen type I degradation marker depend on the type of atrial fibrillation.

Tziakas DN, Chalikias GK, Papanas N, Stakos DA, Chatzikyriakou SV, Maltezos E. Europace 2007;9:589-96.

 

6. Γενετική και Φαρμακογενετική

Διερευνάται η επίδραση γονιδιακών πολυμορφισμών στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων (Στεφανιαία Νόσος, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Κολπική Μαρμαρυγή και Αρτηριακή Υπέρταση) ενώ παράλληλα μελετάται και η διαφορετική ανταπόκριση στην θεραπευτική αγωγή σε ασθενείς με πολυμορφισμούς γονιδίων υπεύθυνων για καρδιαγγειακές νόσους.

 

►    Δημοσιεύσεις

Role of apolipoprotein E genotype in coronary artery disease.

Tziakas DN, Chalikias GK. Future Cardiol 2007;3:537-51.

Apolipoprotein E genotype and circulating interleukin-10 levels in patients with stable and unstable coronary artery disease.

Tziakas DN, Chalikias GK, Antonoglou CO, Veletza S, Tentes IK, Kortsaris AX, Hatseras DI, Kaski JC. J Am Coll Cardiol 2006;48:2471-81.

Effect of angiotensin-converting enzyme insertion/deletion genotype on collagen type I synthesis and degradation in patients with atrial fibrillation and arterial hypertension.

Tziakas DN, Chalikias GK, Stakos DA, Papazoglou D, Papanas N, Papatheodorou K, Chatzikyriakou SV, Kotsiou S, Maltezos E, Boudoulas H. Expert Opin Pharmacother 2007;8:2225-34.

 

 


 

Πρόσβαση & Επικοινωνία

Κάντε click στον Χάρτη για να δείτε την θέση της κλινική. Δείτε εδώ τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας.
Γραμματεία καρδιολογικής Κλινικής
τηλ: 25510 76231 fax: 25510 76245
email: cardio@med.duth.gr

Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 2010 | Επικοινωνία | Αρχική